Aktiv med artrose/AktivA

17.01.2022

aktiv med artrose
aktiv med artrose

Hva er artrose?

 Det er den mest vanlige reumatiske sykdommen, og den rammer leddbrusk. Typiske symptomer på artrose er smerte, hevelse og nedsatt bevegelighet i det/de rammede ledd. Hvorfor noen rammes av artrose er usikkert, men det finnes en rekke risikofaktorer (bl.a. alder, arvelighet, muskelsvakhet, overvekt). Når artrose rammer vektbærende ledd (hofter og knær), vil mange bli fysisk inaktive. Dette er ikke hensiktsmessig! Tvert i mot så vet vi at fysisk aktivitet er svært viktig når du er rammet av artrose. Å belaste leddene på riktig måte er viktig for å forebygge videre nedbryting og tap av brusk, og for å holde muskulaturen sterk. Dette vil kunne gjøre deg i bedre stand til å gjøre det du har lyst til, og å ha en aktiv hverdag selv om man har artrose. 

Aktiv med artrose

I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer bør alle personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne få tilbud om en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

aktiv med artrose
aktiv med artrose

Informasjon

Det er viktig at alle med artrose får grunnleggende informasjon om artrose og om hvordan man selv kan påvirke sin situasjon.

 I AktivA er formidling av denne informasjonen organisert i artroseskole

Artroseskole er en 3 timers program holdt av en fysioterapeut og en kostholdsveileder. Informasjon er viktig for å unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet. 

Trening

Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen. 

Treningsoppfølging hos meg består av:

  •  en konsultasjon, kartlegging av funksjon og oppsett av individuelt tilpasset treningsprogram 

  • 3 måneder med trening

  • oppfølgingssamtale og retest.

Meld interesse for artroseskole/treningsoppfølging