Tjenester

Jeg har stor tro på aktiv deltakelse i egen helse. Derfor velger  jeg øvelsesbasert behandling og kan tilby deg oppfølging i opptrening etter skader eller veilede deg i mestring av kroniske plager. 

Jeg driver Rona aktiv  som er et lite treningssenter i samme lokaler.  Rona aktiv har fokus på aktiv helse i hverdagen. Her kan du trene på dine egne premisser, få hjelp til trygg start og bli utfordret i det du trenger.