Behandling på benk

24.03.2021

Leddmobilisering, triggerpunkbehandling, tøying, massasje

Smerte er ofte i veien for å  gjenvinne funksjon ved bruk av øvelser. Passiv tøying, leddmobilisering og massasje reduserer spenningsnivå i kroppen som er ofte en følgeeffekt av langvarig smerte.